ساعات کاری:

همه روزه به جز جمعه و روزهای تعطیل

از ساعت ۱۰ الی ۲۰